Vergi Gazetesi - 2007/72 - Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/13033 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Detay için tıklayın.


Vergi Gazetesi - 2007/71 - 2008 Yılında Gerçek Kişilerce Elde Edilecek Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınacak Tarife Açıklanmıştır.

30 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/13044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2008 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife için tıklayın.


Vergi Gazetesi - 2007/70 - Asgari Ücret Tutarları 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir.

2008 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 27.12.2007 tarih ve 2007/1 sayılı Kararı ile belirlenmiştir. Söz konusu karar 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Detay için tıklayın.


 Vergi Gazetesi - 2007/69 - Asgari Sermaye Tutarının Artırılması İçin Tanınan Süre 31.12.2008 Tarihine Uzatılmıştır.

Sermayesi 50.000.-YTL'nin altında olan anonim şirketler ile sermayesi 5.000.-YTL'nin altında olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için 31.12.2007 tarihine kadar verilen süre, 29 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2007/2 sayılı İç Ticaret Tebliği ile 31.12.2008 tarihine uzatılmıştır. Detay için tıklayın.